Tachoservis, s. r. o.

Tachoservis, s. r. o.

Názov spoločnosti:   Tachoservis, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Nitrianska 5, 917 01 Trnava

IČO: 46 421 459

Zoznam pracovísk (PDF, 89,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198 kB)

Overovacia značka:   M26

Platnosť autorizácie:  do 30.08.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03572/2022-900/012984/2022 zo dňa 24.08.2022 (PDF, 337,2 kB)