Predmetom zákazky je 1 ks NAS Server s príslušenstvom, 1 ks UPS s príslušentstvom a HDD do NAS. Opis predmetu zákazky je popísaný v prílohe: Príloha č. 1 – Technický opis predmetu zákazky.

Návrh na plnenie kritérií je v prílohe: Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií. Prosíme Vás o jej vyplnenie spolu s prílohou č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktuje, aby sme Vás do súťaže zapojili prostredníctvom systému EVO.

Výzva ÚNMS SR do 03.11.2022 do 10:00 h Dokumenty
k stiahnutiu
Výzva na predloženie ponuky   stiahnuť (PDF, 501,4 kB)
Príloha č. 1: Technická špecifikácia stiahnuť (PDF, 236,7 kB)
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií stiahnuť (DOCX, 30,1 kB)
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača stiahnuť (DOCX, 22,2 kB)