AJ V ČESKEJ REPUBLIKE SA ODOVZDÁVALI NÁRODNE CENY

Dňa 23. novembra 2022 sa opäť udeľovali národné ceny za kvalitu. Tentokrát u našich partnerov v Českej republike. Hostiteľmi a organizátormi podujatia bolo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Rada kvality České republiky. Aj naši susedia poznajú už svojich víťazov. Tento rok boli v Českej republike udeľované ceny v troch hlavných kategóriách, t. j. národné ceny za kvalitu v rodinnom podnikaní, za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj, ako aj za kvalitu v programoch START a EXCELENCE.

Slávnostného podujatia za Slovenskú republiku sa zúčastnila Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR "Kvalita nás spája. Česko a Slovensko. Obom krajinám záleží na napredovaní, nielen na úrovni národnej, ale i globálnej. Ak chceme byť konkurencieschopní, je potrebné venovať pozornosť systémovému prístupu ku kvalite výrobkov alebo služieb tak, aby zákazníci/občania boli spokojní. A verím, že sa vzájomne budeme nielen inšpirovať dobrou praxou, inovatívnymi riešeniami a skúsenosťami v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, ale budeme zodpovedne všetci prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Oceneným organizáciám a najmä ich zamestnancom, ktorým záleží na kvalite, srdečne gratulujem a želám im veľa vytrvalosti a entuziazmu v ďalšej práci.".