PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) si Vás dovoľuje informovať, že boli zverejnené prezentácie z konferencie Deň skúšobníctva 2022, ktorá sa konala dňa 4. novembra 2022.

Prezentácie z konferencie Deň skúšobníctva 2022 

Ďakujeme všetkým prezentujúcim za spoluprácu.