ZAMESTNANCI ÚNMS SR POMÁHAJÚ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ!

Zamestnanci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) sa počas adventu zapojili do dvoch vianočných výziev, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.

V prvej výzve s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa podarilo zo všetkých organizačných útvarov v ÚNMS SR vyzbierať 19 pekne vyzdobených krabíc s prekvapeniami pre starkých v seniorských domovoch. Malé drobnosti v krabiciach od topánok putovali do Detského centra Hrošík, ktoré roznieslo balíčky ďalej do rôznych domovov pre seniorov. Iniciátorom výzvy v ÚNMS SR bol odbor kvality a projektového riadenia. Balíčky osobne odovzdali Katarína Verešová a Nikoleta Majorová majiteľke detského centra Kataríne Vyšňovskej.  

Druhá výzva bola zameraná na deti a matky z azylových krízových centier Brána do života a krízové stredisko Dúha, ktorú iniciovali kolegovia z odboru technickej normalizácie. Výzva mala veľkú odozvu medzi zamestnancami ÚNMS SR. Podarilo sa nám spoločne naplniť prekvapeniami a želaniami detí a ich mamičiek dve plné autá. Darčeky od zamestnancov ÚNMS SR odovzdali riaditeľkám centier Dagmar Povodovej a Judite Majerovej kolegovia z odboru technickej normalizácie Vladimír Mikulec spolu s Evou Polakovičovou.

Sme radi, že aj my v ÚNMS SR sme mohli potešiť starkých v seniorských domovoch, ako aj deti a ich mamy z krízových centier.