ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU

Vážení partneri, spolupracujúce úrady a rezortné organizácie,

do nového roku Vám zamestnanci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prajú veľa zdravia, spokojnosti, osobných a pracovných úspechov.

Ďakujeme Vám za podporu, Vaše návrhy a konštruktívny dialóg.