16. februára 2023 sa v priestoroch národnej normalizačnej organizácie Austrian Standards vo Viedni uskutočnilo stretnutie s našimi rakúskymi partnermi vedené riaditeľom obchodného úseku Florianom Wollnerom a kolegami Erichom Zeislom a Karlom Grünom. Za ÚNMS SR viedla rokovanie predsedníčka Katarína Surmíková Tatranská, MBA.

V rámci stretnutia boli prediskutované rôzne oblasti od obchodných záležitostí, až po fungovanie národných technických komisií. Stretnutie otvorilo možnosti ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania.

POKRAČUJEME V BILATERÁLNYCH ROKOVANIACH

Na fotografii zľava: p. Karl Grün, Jana Mikušová, Florian Wollner, Katarína Surmíková Tatranská, Erich Zeisl, Dušan Butaš