NEXT GENERATION

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Vám predstavuje novú iniciatívu NEXT GENERATION. Uvedený koncept poskytuje platformu pre študentov a mladých profesionálov s cieľom rozvíjať budúcich lídrov, ktorí budú efektívne spolupracovať naprieč inštitúciami na národnej ako aj medzinárodnej úrovni na spoločných riešeniach z oblasti technickej normalizácie.

ÚNMS SR v rámci iniciatívy NEXT GENERATION osobitne kladie dôraz na mladých profesionálov. Iniciatíva Young professionals (YP) program je zameraná na mladých profesionálov ako východiskový bod pre vzrušujúcu kariéru v oblasti tvorby technických noriem a zároveň je vstupnou bránou do klubu expertov z rôznych nielen technických oblastí. Všetky potrebné informácie nájdete na Young Professionals | UNMS.SK (gov.sk).

V rámci iniciatívy NEXT GENERATION pripravuje ÚNMS SR aj na mieru workshopy pre študentov univerzít a stredných škôl a tiež súťaž pre študentov stredných škôl. Vytvorili sme špeciálnu e-mailovú adresu nacosunamnormy@normoff.gov.sk, na ktorú v prípade záujmu môžu školy, študenti a pedagógovia prihlásiť svoj krúžok alebo predmet. Odborníci z ÚNNM SR radi odpovedia na otázku „Načo sú nám normy?“, ako aj na iné otázky z oblasti technickej normalizácie.

ÚNMS SR bude pravidelne informovať o iniciatíve NEXT GENERATION aj prostredníctvom sociálnych sietí ÚNMS SR – Facebook a LinkedIn. Sledujte nás!