YP SUMMER CAMP

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) pokračuje v iniciatíve určenej pre mladých expertov s cieľom pripraviť novú generáciu tvorcov technických noriem. Vybraní účastníci workshopu majú možnosť v dňoch od 24. - 26. mája 2023 sa zúčastniť jedinečného workshopu YP Summer Camp v Moravanoch nad Váhom.

Trojdňový YP Summer Camp otvorila predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská. Hosťom workshopu bol  Christian Gabriel, riaditeľ rakúskeho národného komitétu Österreichischer Verband für Elektrotechnik, ktorý v úvodnej prednáške priblížil, prečo je potrebné pracovať v oblasti technickej, aké zručnosti sa očakávajú od tvorcu a aké výhody tvorba technických noriem prináša.

Ďalšie workshopy na YP Summer Camp vedú experti ÚNMS SR, z odboru technickej normalizácie. Jednou zo zaujímavých aktivít kde majú budúci profesionáli možnosť v praxi vidieť skúšanie výrobkov podľa technických noriem je aj návšteva Technického a skúšobného ústavu Piešťany.

Už v júni dvaja mladí profesionáli vycestujú ako súčasť slovenskej delegácie na Valné zhromaždenie Európskeho výboru pre normalizáciu CEN a  Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC, ktoré sa bude konať v Belehrade. Budú mať možnosť komunikovať s najvyššími zástupcami európskej normalizácie ako aj predstaviteľmi iných národných normalizačných organizácií na formálnych či neformálnych rokovaniach.

Zároveň v auguste bude možnosť pre dvoch expertov z oblasti elektrotechniky vycestovať do Nemecka na 4 dňový Summer Camp, ktorý organizuje nemecký národný komitét DKE pre mladých profesionálov z celej Európy a v októbri sa môžu dvaja experti taktiež z oblasti elektrotechniky zúčastniť 5 dňového workshopu, ktorý zastrešuje Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC. Tento rok sa IEC Young Professionals koná v októbri Egypte v Káhire. Budú mať možnosť zažiť generálne zasadnutie IEC, ktoré spája komunitu expertov a technikov. Je to príležitosť nadviazať kontakty s viac ako 2 500 medzinárodnými expertami, prehĺbiť si znalosti, sa zúčastniť na interaktívnych stretnutiach a diskutovať s rovesníkmi.

Iniciatíva sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ÚNMS SR.