POZVÁNKA NA TECHNICKÚ KONFERENCIU ÚNMS SR: 28.11. – 29.11.2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) pozýva na Technickú konferenciu, ktorá je určená špeciálne pre Next Generation - študentov vysokých a stredných škôl. Konferencia sa uskutoční dňa 28. a 29. novembra 2023 v kongresovej sále ÚNMS SR na Karloveskej ulici 63, Bratislava. Téma 1. dňa je „STN v službách kybernetiky a robotiky“ a téma 2. dňa je „Využitie technických noriem v posudzovaní zhody strojov a robotických systémov“.

Cieľom Technickej konferencie je oboznámiť Next Generation s bezpečnými inováciami, pravidlami a trendmi, ktoré pomáhajú zabezpečiť konkurencieschopnosť technických zariadení na poli európskom a medzinárodnom. Prednášajúcimi sú esá v svetovej normotvorbe, prezident medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC a riaditeľ brazílskej národnej normalizácie ABNT, ale aj zástupcovia známych slovenských a českých spoločností pracujúcich v oblasti bezpečnosti strojov, robotických systémov, kybernetickej bezpečnosti ale aj bicyklov. Súčasťou konferencie budú aj ukážky robotických systémov.

Konferencia je určená aj pre pedagógov a ich študentov. Využite možnosť zúčastniť sa s 10 - 15 študentami jedinečného podujatia. Vašu účasť potvrďte do 22. novembra 2023 na e-mailovej adrese: nacosunamnormy@normoff.gov.sk.

Pri potvrdení účasti je potrebné uviesť, na ktorý deň sa chcete prihlásiť, keďže prihlasovanie na jednotlivé dni prebieha samostatne.

Podrobný program konferencie  (PDF, 181,6 kB)

Next Generation formuje našu budúcnosť.