OZNÁMENIE O VÝSLEDKOCH 1. ROČNÍKA SÚŤAŽE „STeNormálni?

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spolu s Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky oznamujeme výsledky 1. ročníka video súťaže „STeNormálni?"

Súťaž prilákala výnimočné talenty. Tešíme sa zo všetkých kreatívnych diel zúčastnených súťažiacich.

Výsledky hlasovania:

Blahoželáme výhercom a ďakujeme súťažiacim za ich účasť a príspevky.