Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na portáli noriem spustil novú funkcionalitu Náhľad do normy, kde si bezplatne môžete pozrieť náhľad do normy od titulnej strany až po kapitolu „Termíny a definície“.

Náhľady k jednotlivým normám budú na portál noriem pridávané postupne podľa jednotlivých rokov vydania (od aktuálneho platného mesiaca až po rok 2014).

ÚNMS  SR SPUSTIL NOVÚ FUNKCIONALITU - NÁHĽAD DO NORMY
Veríme, že Vás táto novinka od ÚNMS SR poteší.