AJ V ČESKEJ REPUBLIKE SA ODOVZDÁVALI NÁRODNÉ CENY ZA KVALITU

Dňa 21. novembra 2023 sa udeľovali národné ceny za kvalitu u našich kolegov v Českej republike. Hostiteľmi a organizátormi podujatia bolo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Rada kvality České republiky. Aj naši susedia už teda poznajú svojich víťazov. Tento rok boli v Českej republike udeľované ceny v troch hlavných kategóriách, t. j. národné ceny za kvalitu v rodinnom podnikaní, za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj, ako aj za kvalitu v programoch START a EXCELENCE.

Slávnostného podujatia sa za Slovenskú republiku zúčastnila Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Ako sama uviedla: „Kvalita po roku opäť spojila Česko a Slovensko. Obom krajinám záleží na ich raste a napredovaní. Ak sa chceme rozvíjať na národnej, ale aj globálnej úrovni, je potrebné neustále venovať pozornosť systémovému prístupu ku kvalite výrobkov alebo služieb a zlepšovaniu procesov tak, aby naši občania/zákazníci boli spokojní. S českými kolegami nachádzame prieniky, zdieľame skúsenosti a inšpirujeme sa navzájom v prospech našich krajín a ich občanov. Slávnostné ocenenie tvrdej práce a neutíchajúcej snahy o to byť lepšími, je dôležité nie len pre ocenených, ale aj ako motivácia a povzbudenie pre všetkých ostatných v našej spoločnosti. Veľmi si cením možnosť byť pri odovzdávaní cien. Všetkým organizáciám, ktoré sa zúčastnili súťaže, ale najmä víťazom, želám pevné zdravie, entuziazmus a odhodlanie ísť s kvalitou ďalej.