PREDSTAVUJEME VÍŤAZOV NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2023

Dňa 9. novembra 2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) udelil národné ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť najúspešnejším organizáciám.

Aj v roku 2023 sme ocenili najúspešnejšie organizácie, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia. 

Radi, by sme Vám tieto organizácie a ľudí, ktorí stoja za ich úspechom postupne predstavili.


Cena v kategórii Kvalita - veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2023 v kategórii KVALITA (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby) sa stala spoločnosť ADIENT Slovakia s.r.o. - odštepný závod Žilina. Cenu prevzali riaditeľ závodu pán Peter Drábik a manažérka kvality pani Gabriela Jakubíková.

Výrobný závod Adient Slovakia so sídlom v Žiline patrí medzi 200 výrobných závodov s približne 7 000 zamestnancami v 30 štátoch spoločnosti Adient, ktorá je globálnym výrobcom interiérových komponentov do automobilového priemyslu. Závod je od roku 2006 výhradným dodávateľom sedačiek a stredových konzol pre spoločnosť Kia Slovakia. Pracuje v režime JIT (Just in Time) a JIS (Just in Sequence), čo kladie mimoriadne nároky na výrobu dielov v presne stanovenom čase, bez zbytočného zdržania a ohrozenia dodávky k zákazníkovi. Víziou a poslaním spoločnosti Adient je dosiahnutie 100% kvality v každom produkte, v každom závode, každom procese, každý jeden deň.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na www.adient.com.