TECHNICKÁ KONFERENCIA ÚNMS SR

Dňa 28. novembra 2023 sa v priestoroch Úradu pred normalizáciou, metrológiou a skúšobníctvom Slovenskej republiky (ÚNMS SR) uskutočnil prvý deň Technickej konferencie, ktorá privítala špičkových hostí a študentov z technických oblastí. Plná sála bola pre ÚNMS SR hneď v úvode pozitívnou informáciou, že o konferenciu a jej program bol záujem. ÚNMS SR počas konferencie využil aj moderné komunikačné nástroje a prostredníctvom QR-kódu mohli študenti položiť prednášajúcim svoje otázky.

Konferenciu otvorila Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR, ktorá privítala vzácnych zahraničných hostí. Medzi týmito hosťami bol Jo Cops, prezident Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), ktorý svojím pohľadom a skúsenosťami obohatil diskusiu o aktívne zapájanie sa mladej generácie do spoločných riešení v medzinárodnej a európskej normalizácii. Ďalším zahraničným hosťom ÚNMS SR bol Nelson Al Assal Filho, riaditeľ Národného normalizačného orgánu z Brazílie, ktorý účastníkom konferencie hovoril o digitálnej transformácii.

Konferencia spojila platformu odborníkov, ktorí zdieľali svoje poznatky a prax, ako aj hovorili o aktuálnych trendoch v oblasti techniky, normalizácie, inovácií a kybernetiky. Dnešný úvodný deň bol bohatý na odborné prezentácie, workshopy a interaktívne diskusie.

Program Technickej konferencie pokračuje zajtra, dňa 29. novembra 2023. Účastníci sa môžu opäť tešiť na atraktívne prezentácie, nebudú chýbať ani praktické ukážky zamerané na využitie technických noriem v posudzovaní zhody strojov a robotických systémov. 

Technická konferencia spojila na jednom mieste zahraničných hostí, odborníkov zo Slovenska a študentov našu „Next Generation“.