PREDSTAVUJEME ĎALŠIEHO VÍŤAZA NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) predstavuje ďalšiu ocenenú organizáciu, ktorej bola dňa 9. novembra 2023 udelená národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť.


Národná cena v kategórii Kvalita – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2023 v Kategórii KVALITA (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby) sa stala spoločnosť GEVORKYAN, a.s. Cenu prevzali predseda predstavenstva pán Artur Gevorkyan a manažér kvality pán Robert Gevorkyan.

GEVORKYAN a.s. je európskym lídrom v oblasti práškovej metalurgie a celosvetovo patrí k najinovatívnejším spoločnostiam v tomto odvetví. Spoločnosť už 27 rokov úspešne napĺňa očakávania svojich zákazníkov využívajúc viac ako 50 ročné skúsenosti troch generácií rodiny Gevorkyanovcov v oblasti práškovej metalurgie. Spoločnosť je unikátna nielen svojím majiteľom, jeho príbehom a filozofiou, ale aj prístupom k zamestnancom, okoliu a ľuďom, ktorí v ňom žijú, rovnako aj zodpovednosťou k prírode či štátu. Pod jednou strechou sa v spoločnosti nachádzajú všetky štyri odvetvia práškovej metalurgie, čo je európsky unikát. Oddelenie vývoja vyvinie viac ako 150 nových výrobkov ročne a exportné portfólio tvoria zákazníci z viac ako 30 krajín sveta.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na www.gevorkyan.sk.