PREDSTAVUJEME ĎALŠIEHO VÍŤAZA NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) predstavuje ďalšiu ocenenú organizáciu, ktorej dňa 9. novembra 2023 bola udelená národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť.


Národná cena v kategórii Kvalita – organizácie verejnej správy

Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2023 v Kategórii KVALITA (organizácie verejného sektora) sa stala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Cenu prevzali ústredný riaditeľ a hlavný veterinárny lekár SR pán Jozef Bíreš a manažérka kvality pani Miroslava Tóthová.

Hlavnou úlohou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy je výkon, riadenie, kontrola, ako aj usmerňovanie činností v oblasti veterinárnej starostlivosti zdravia a ochrany zvierat, hygieny krmív, ekológie, veterinárnej farmácie, úradnej kontroly potravín i hygieny potravín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, špeciálnych komoditných režimov, prislúchajúcej laboratórnej diagnostiky a systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá. Vedeniu organizácie používanie modelu CAF poskytlo možnosť vytvoriť účinný systém na iniciáciu procesu trvalého zlepšovania a jeho snahou je, aby organizácia z pohľadu manažérstva výkonov a služieb napredovala a bola pre zamestnancov priestorom, kde je možná profesijná sebarealizácia, odborný rast a využitie skúseností doma a v zahraničí.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na www.svps.sk.