OZNAM

Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás dovoľuje upozorniť, že od 15. 12. 2023 do 7. 1. 2024 budú všetky služby INFOCENTRA (poskytovanie a štúdium STN/TNI) zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.