ÚNMS SR POMÁHA TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) každoročne podporuje aktivity, ktoré pomáhajú najviac zraniteľných skupinám. Koncom novembra 2023 sme v ÚNMS SR zverejnili tri vianočné výzvy. Prvá bola zameraná na matky a ich deti z azylového domu Dúha, ďalšia na ľudí bez domova a tretia na seniorov v sociálnych zariadeniach.

Ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sa neboja zapojiť do dobročinných aktivít a pomáhajú tým, ktorí to naozaj potrebujú. Angažovanosť našich kolegýň a kolegov je príkladom, ako môžu byť jednotlivci, ale aj tímy ÚNMS SR navzájom nápomocné. Považujeme za dôležité a zodpovedné venovať sa aj témam, ktoré nie sú hlavnou náplňou ÚNMS SR, ale zároveň je nutné o nich neustále hovoriť.

Spoločne sme dokázali aj v druhom ročníku zbierky pre matky a deti z azylového domu Dúha, vyzbierať všetko čo si mamy a ich deti priali. Každý príspevok a každá darovaná vec predstavuje kúsok lásky a starostlivosti, ktorým sa nám podarilo na chvíľu vyčariť úsmev na perách mám a ich detí v azylovom dome. Iniciátorom výzvy na ÚNMS SR bol odbor technickej normalizácie.

Zbierka pre ľudí bez domova mala tiež svojich podporovateľov. Aj do tejto zbierky sa naši zamestnanci zapojili a priniesli na osobný úrad, ktorý bol iniciátorom výzvy, to čo najviac ľudia bez domova potrebujú. A tak deky, plachty, uteráky, lyžice a iné potrebné veci putovali do neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

V ďalšej výzve s názvom  „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, sa nám podarilo vyzbierať dvakrát viac krabíc ako minulý rok. Malé drobnosti v pekne vyzdobených krabičkách od topánok tak potešili seniorov v sociálnych zariadeniach. Aj starkí si zaslúžia našu lásku, milé slovo a podporu. Iniciátorom výzvy na ÚNMS SR bol odbor kvality a projektového riadenia.