Európske normalizačné organizácie CEN, CENELEC a ETSI spolu s Agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) Vás pozývajú na 8. ročník konferencie o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu technickej normalizácie, ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2024.

Konferencia bude zameraná na aktuálne trendy, výzvy a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a technickej normalizácie. Cieľom konferencie je podporiť dialóg medzi tvorcami politík, priemyslom, výskumnými a normalizačnými organizáciami s zámerom efektívneho vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V roku 2023 sa konferencie zúčastnilo 1 700 zainteresovaných strán.


Informácie o konferencii