ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 22. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, nad ktorým prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

JE VAŠOU PRIORITOU TRVALÉ ZLEPŠOVANIE VO VAŠEJ ORGANIZÁCII?

Zapojte sa do súťaže v oblasti kvality a preukážte svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaže ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb, ako aj pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov.

STE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOU ORGANIZÁCIOU?

Zapojte sa do súťaže v oblasti spoločenskej zodpovednosti a preukážte svoje spoločensky zodpovedné správanie. Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu organizácie. A čo je nemenej dôležité, spoločenská zodpovednosť, to nie je téma alebo záležitosť iba súkromnej sféry, zodpovedné správanie sa týka aj verejného sektora.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

Záväznú prihlášku do súťaže môžete zaslať na ÚNMS SR do 28. marca 2024.

Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže a jej priebehu nájdete v časti Kvalita.