MEMORANDUM O POROZUMENÍ MEDZI ÚRADOM PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚRADOM PRE NORMALIZÁCIU INDIE

Dňa 22. februára 2024 v Naí Dillí, Indická republika, sa uskutočnilo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení (MoU) medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a Úradom pre normalizáciu Indickej republiky (BIS) v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody.

Spolupráca oboch strán nadväzuje na MoU z júla 2015 a na Akčný plán zo septembra 2017. Podpísaním nového MoU sa potvrdil spoločný záujem pokračovať v ďalšej spolupráci pre oblasti zamerané na technickú normalizáciu a posudzovanie zhody, s cieľom výmeny odborných znalostí medzi ÚNMS SR a BIS.

Predseda ÚNMS SR splnomocnil podpísaním MoU štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a za indickú stranu memorandum podpísal zástupca generálneho riaditeľa Úradu pre normalizáciu Indickej republiky.