EURÓPSKA KOMISIA ZVEREJNILA ROČNÝ PRACOVNÝ PROGRAM ÚNIE PRE EURÓPSKU NORMALIZÁCIU NA ROK 2024

Európska komisia zverejnila svoj Ročný pracovný program pre európsku normalizáciu na rok 2024, článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii. Cieľom je podporovať zelený, digitálny, ako aj jednotný trh EÚ a medzinárodné zámery Únie.

Európska komisia plánuje spolupracovať aj s Japonskom, Južnou Kóreou a Singapurom prostredníctvom digitálnych partnerstiev v rámci Rady EÚ-USA pre obchod a technológie a v skupinách G7/G20. Rovnako bude pokračovať v dialógu s inými krajinami s cieľom preskúmať možné oblasti spolupráce pri riešení globálnych výziev.

Prioritné oblasti pre európsku normalizáciu v roku 2024:

  • Vysokovýkonná výpočtová technika a kvantová komunikačná infraštruktúra
  • Kritické surovíny
  • Rámec EÚ pre dôveryhodné údaje
  • Európska digitálna identita
  • Ekodizajn klimatizácie a tepelných čerpadiel
  • Kybernetická bezpečnosť pre produkty s digitálnymi prvkami
  • Vodíkové technológie a komponenty
  • Infraštruktúra nabíjania elektrických vozidiel

Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2024