ÚNMS SR ORGANIZUJE WORKSHOP PRE MLADÝCH PROFESIONÁLOV - REGISTRÁCIA DO 19.3.2024!

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v rámci iniciatívy NEXT GENERATION osobitne kladie dôraz na mladých profesionálov. Program Young professionals (YP) je zameraný na mladých profesionálov a je východiskovým bodom pre zaujímavú kariéru v oblasti tvorby technických noriem a zároveň vstupnou bránou do klubu expertov z rôznych nielen technických komisií.

Prečo sa zapojiť?

 • Nauč sa ovplyvňovať trh prostredníctvom technických noriem
 • Buď o krok vpred pred tvojou konkurenciou 
 • Mysli medzinárodne 
 • Spoj sa s ostatnými odborníkmi vo svete
 • Presadzuj záujmy svojho zamestnávateľa
 • Podpor záujmy Slovenska 
 • Nauč sa soft skills 
 • Staň sa členom technickej komisie

Podmienky účasti

 • Mladí špecialisti vo veku od 20 do 35 rokov
 • Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie 
 • Byť v pracovnom pomere
 • Kontakt s technickou normalizáciou alebo posudzovaním zhody
 • Znalosť angličtiny povinná minimálne na úrovni B1
   

Otvorená registrácia


ÚNMS SR bude pravidelne informovať o iniciatíve NEXT GENERATION aj prostredníctvom sociálnych sietí ÚNMS SR – Facebook a LinkedIn. Sledujte nás!