HĽADÁME NOVÝCH ŠKOLITEĽOV DO CAF CENTRA

CAF centrum ako vzdelávacie a konzultačné stredisko ponúka organizáciám verejnej správy možnosť vzdelávania manažérov a zamestnancov na rôzne odborné témy spojené s manažérstvom kvality.

V ponuke CAF centra je viac ako 25 vzdelávacích oblastí, ktoré sú zamerané na odborné vzdelávanie na témy ako model CAF, systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001, procesné riadenie, riadenie rizík, strategické riadenie metódou Balanced Scorecard a mnohé ďalšie. Súčasťou ponuky CAF centra je aj zopár školení zameraných na osobnostný rozvoj, tímovú prácu a rozvoj lídrov, ako napríklad školenie organizačná (firemná) kultúra, štyri perspektívy efektívneho vodcovstva, vyjednávanie a presvedčovanie a efektívna tímová práca. Zoznam všetkých tém vzdelávania je uverejnený na webovom sídle CAF centra.

Do radov školiteľov CAF centra hľadáme nových kolegov

Externých spolupracovníkov, ktorí:

  • budú mať záujem školiť niektorú z ponúkaných tém vzdelávania,
  • navrhnú a vypracujú novú tému vzdelávania, ktorá by mohla byť súčasťou ponuky CAF centra (môže ísť o odbornú tému alebo aj o tému na rozvoj tzv. mäkkých zručností),
  • majú záujem školiť vo vzdelávacej miestnosti CAF centra alebo online formou,
  • majú záujem spoznať nových kolegov – školiteľov, ale aj účastníkov vzdelávacích aktivít CAF centra, ktorými sú zamestnanci organizácií verejnej správy.

Ako sa stať školiteľom - externým spolupracovníkom CAF centra?

  • Skontaktujte sa so zamestnancami CAF centra, ktorí Vám ochotne poskytnú všetky informácie k vzdelávaniu prostredníctvom CAF centra. V termíne do 5. apríla 2024 je možné dohodnúť si osobné alebo online stretnutie
    (tel. č.: 02 / 20 907 252, e-mail: kvalita@normoff.gov.sk).
  • Všetky kľúčové informácie o Vašom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a školiteľskej praxi by mali byť uvedené vo Vašom životopise, ktorý následne zašlite na kvalita@normoff.gov.sk.