SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ ÚRAD

Spoločenská zodpovednosť je téma, na ktorej nám na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ľudsky záleží. Ovplyvňuje nielen nás samých, ale najmä naše okolie. Presahuje bežný rámec dodržiavania zákonov, vyhlášok a noriem. Ide o aktívny nástroj ako zodpovedne prispievať k lepšiemu a udržateľnejšiemu svetu. Dôležitý je aj náš prístup ako sa chceme  zapojiť do dobrovoľníckych aktivít alebo výziev, ktoré pomáhajú. Spolu tvoríme spoločnosť, každý jeden z nás je jej neoddeliteľnou súčasťou. Snažíme sa byť dobrým zamestnávateľom, partnerom, členom komunity, skrátka spoločensky zodpovedným úradom.

Pozrite si  Správu ÚNMS SR o spoločenskej zodpovednosti za rok 2023 (PDF, 3,2 MB), kde sme zosumarizovali všetky naše aktivity, ktorým sme sa minulý rok venovali.