V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") a organizácie v jeho pôsobnosti pracujú v mimoriadnom režime, tak aby sme predchádzali šíreniu pandémie COVID-19.

Ubezpečujeme vás, že podnety, žiadosti a telefonické dopyty úrad vybavuje priebežne.

Zároveň počas mimoriadnej situácie, agenda dotýkajúca sa správnych konaní (vrátene kontrol na mieste) nemusí byť vykonaná zákonom ustanovených lehotách. Lehoty sa posúvajú až do odvolania na neurčito.
 
Odporúčame vám, aby ste pri komunikácii s nami využívali elektronickú formu alebo telefonický kontakt.

Ďakujeme za pochopenie.