Predmet zákazky:

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov a príslušenstva. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.