Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu k téme "Výnimky pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku".

Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte  (PDF, 354 kB)