Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku".

Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte (PDF, 358,8 kB)