Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
 Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala ďalšia organizácia samosprávy Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala ďalšia organizácia samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa


Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala ďalšia organizácia samosprávy Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská odovzdala dňa 21. septembra 2021 priamo do rúk primátorovi mesta Sabinov Michalovi Repaskému titul Efektívny používateľ modelu CAF. Oficiálne odovzdanie tohto medzinárodne uznávaného titulu sa konalo v priestoroch mestského úradu v Sabinove.

Mesto Sabinov začalo s implementáciou modelu CAF v januári 2020 po zverejnení druhej výzvy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Garantom tohto projektu je ÚNMS SR, ktoré prostredníctvom CAF centra poskytuje pätnástim organizáciám verejnej správy v procese implementácie modelu CAF svoju pomoc a podporu. Mesto Sabinov je v poradí druhou samosprávou, ktorej sa titul Efektívny používateľ modelu CAF podarilo získať. Titul je platný dva roky.

Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR „Samosprávy čelia v čase pandémie obzvlášť zložitej situácii, kedy musia vo veľmi krátkom čase  reagovať na nové výzvy a nečakané situácie. Ich súčinnosť so štátom je pri zvládaní krízy nesmierne dôležitá i časovo náročná. Zvlášť si cením tých, ktorí sa aj napriek náročnej situácii rozhodli zapojiť do projektu, aby svojim občanom a klientom poskytovali lepšie a kvalitnejšie služby.“

Prvou organizáciou samosprávy, ktorej sa v rámci národného projektu podarilo získať titul Efektívny používateľ modeli CAF bola mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktorej bol titul udelený v auguste 2020. V súčasnosti sa k organizáciám samosprávy aktívnym v oblasti manažérstva kvality pripojilo aj mesto Sabinov. Model CAF implementujú aj mestá Nitra, Liptovský Mikuláš, Žilina, Šaľa, obec Vysoká nad Kysucou, Mestská časť Bratislava-Rača a Mestská časť Bratislava-Vajnory.

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala ďalšia organizácia samosprávy