Podpísanie Štatútu a rokovacieho poriadku Stálej pracovnej skupiny

Na základe článku 1 podpísaného Memoranda o porozumení pri spolupráci v rámci Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní C.I.P. (dňa 9. novembra 2021 v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch) medzi slovenskou delegáciou v C.I.P. a českou delegáciou v C.I.P., sa uskutočnilo dňa 14. apríla 2022 v Prahe podpísanie Štatútu a rokovacieho poriadku Stálej pracovnej skupiny slovenskej delegácie v C.I.P. a českej delegácie v C.I.P.

Bližšie informácie o C.I.P. sú dostupné na: https://www.normoff.gov.sk/stranka/183/stala-medzinarodna-komisia-na-skusky-rucnych-strelnych-zbrani-c-i-p/

Na fotografii:
Ing. Milan Kukla, vedúci českej delegácie v C.I.P.
Katarína Surmíková Tatranská, MBA, vedúca slovenskej delegácie v C.I.P