Služby INFOCENTRA

INFOCENTRUM

poskytuje v priestoroch študovne aktuálne informácie o platnosti, zmenách a opravách slovenských, európskych, medzinárodných a zahraničných technických noriem a umožňuje štúdium rôznych normalizačných dokumentov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že od 1. 4. 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

Otváracie hodiny

pondelok:  9:00 – 14:30
utorok:        9:00 – 14:30
streda:      10:00 – 15:00
štvrtok:       9:00 – 14:30
piatok:         9:00 – 14:00

Kontakt tel.: 0948/876 004

Platba možná prostredníctvom platobnej karty alebo v hotovosti.

Prezenčné štúdium noriem STN v slovenskom jazyku mimo INFOCENTRA je možné aj v:

– CENTRE VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
– Slovenskej národnej knižnici v Martine
– Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
– Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach