5. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

5. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

Novinárska súťaž „Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality“ je jednou zo strategických aktivít Národného programu kvality SR  na roky 2009 – 2012.

Poslaním súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť hodnotnú prácu novinárov, publicistov a odborníkov v oblasti manažérstva kvality a ich publikované príspevky, ktoré majú dôležitý význam pre fungovanie a rozvoj manažérstva kvality i celej spoločnosti.  Do 5. ročníka súťaže bolo zaradených 836 publicistických a odborných príspevkov uverejnených v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, v období od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012, ktoré sa zaoberali problematikou manažérstva kvality.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v dvoch kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť).

Kritériami, podľa ktorých boli príspevky hodnotené, sú interpretácia témy a problému, originalita a pútavosť spracovania, štýl vyjadrovania – pre čitateľa jednoduchý a zrozumiteľný a v prípade druhej kategórie - odbornosť.

Hodnotiteľská komisia súťaže rozhodla, že oceneným v roku 2012 sa stáva:

kategória B)    Iveta Revayová s príspevkom pod názvom Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „BUSINESS UNIT“ ako efektívny spôsob riadenia výroby (PDF, 139,9 kB) (PDF, 139,9 kB), uverejneným v časopise Kvalita dňa 1.3.2012.

V kategórii A) ocenenie udelené nebolo.

Vyhlásenie výsledkov sa konalo pod záštitou prezidenta SR pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012 dňa 12. novembra 2012 v Historickej budove Národnej rady SR.