4. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

4. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásila 4. ročník novinárskej súťaže „Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality“, ktorá je jednou zo strategických aktivít Národného programu kvality SR  na roky 2009 – 2012.

Poslaním súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť hodnotnú prácu novinárov, publicistov a odborníkov v oblasti manažérstva kvality a ich publikované príspevky, ktoré majú dôležitý význam pre fungovanie a rozvoj manažérstva kvality i celej spoločnosti.

Do súťaže bolo zaradených 696 publicistických a odborných príspevkov uverejnených v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, v období od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011, ktoré sa zaoberali problematikou manažérstva kvality.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v dvoch kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť).

Kritériami, podľa ktorých boli príspevky hodnotené, sú interpretácia témy a problému, originalita a pútavosť spracovania, štýl vyjadrovania – pre čitateľa jednoduchý a zrozumiteľný a v prípade druhej kategórie - odbornosť.

Hodnotiteľská komisia súťaže rozhodla, že ocenenými v roku 2011 sa stávajú:

v kategórii A)  
David Melichar a Rastislav Neczli s príspevkom pod názvom Zabudnite na procesy (PDF, 247,6 kB), venujte sa službám! (PDF, 247,6 kB), uverejneným v magazíne InfoWare dňa 3.10.2010.

v kategórii B)  
Ján Košturiak s príspevkom pod názvom Mýty o manažmente (PDF, 354,4 kB) (PDF, 354,4 kB), uverejneným v týždenníku Trend dňa 24.3.2011.

Vyhlásenie výsledkov sa bude konať pod záštitou prezidenta SR pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011 dňa 7. novembra 2011 v Historickej budove Národnej rady SR.

Víťazné príspevky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejní na svojej webovej stránke.