Víťazi a ocenení 2000 - 2022

Víťazi a ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Rok 2022

Víťazi súťaže v kategórii A - KVALITA:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Slovenské elektrárne, a.s.

Ocenení finalisti súťaže v kategórii A - KVALITA:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MONDI SCP, a.s.
Brose Prievidza, spol. s r.o.
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dr. Max Holding SK, a.s.

Víťazi súťaže v kategórii B - SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ:
MONDI SCP, a.s.

Ocenení finalisti súťaže v kategórii B - SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ:
TESCO STORES, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.

Ocenenie rozvoja spoločenskej zodpovednosti:
Danfoss Power Solutions, a.s.
 

Víťazi a ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu za roky 2000 – 2018

Rok 2018

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2017

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rok 2016

Víťaz súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Kia Motors Slovkia s.r.o.

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:
Trnavská univerzita v Trnave

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2015

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.

Rok 2014

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.
I.TRAN., s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2013

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
DONGHEE SLOVAKIA s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Mobis Slovakia s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:
Fond sociálneho rozvoja

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
PPS Group a.s.
Stavebné bytové družstvo II. Košice
WAGON SLOVAKIA Košice, a. s.
I. TRAN., s.r.o.

Rok 2012

Ocenení finalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Nemak Slovakia s.r.o.
Duslo, a.s.
Protherm Production s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
GEMOR Fashion s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:
Gymnázium (Varšavská cesta 1), Žilina
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2011

Ocenení finalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Whirlpool Slovakia spol. s r.o., odštepný závod, Výroba domácich spotrebičov Poprad
Slovalco, a.s.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
SPP – distribúcia, a.s.
INDEX NOSLUŠ s. r. o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:
Prešovská univerzita v Prešove

Rok 2010

Víťaz súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ocenení finalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
BSH Drives and Pumps, s.r.o.
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.
Kovohuty, a.s.
Tepláreň Košice, a.s.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Technická univerzita v Košiciach
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Trnavský samosprávny kraj

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:
Trnavská univerzita v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline

Rok 2009

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:
Mestský úrad Trenčín

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
SIBAMAC, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Rok 2008

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
OTC, s.r.o., Hlohovec

Ocenení finalisti súťaže podľa modelu CAF:
Mestský úrad Trenčín
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave

Ocenenie za zlepšenie výkonnosti súťaže podľa modelu CAF:
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Rok 2007

Víťazi súťaže:
Tatrakon, spol. s r.o., Poprad
Úrad jadrového dozoru SR, Bratislava
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica

Rok 2006

Víťazi súťaže:
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
SOFTIP, a.s., Bratislava
HERMAN Slovakia, s.r.o., Revúca
Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Ocenení finalisti súťaže:
BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce
Obvodný úrad v Michalovciach

Rok 2005

Víťazi súťaže:
VIPOTEST, s.r.o., Partizánske
Eurocontrol Slovakia, s.r.o., Bratislava

Ocenený finalista súťaže:
SOFTIP, a.s., Bratislava

Rok 2004

Víťazi súťaže:
Hoechst – Biotika, spol. s r.o., Martin
Slovenské elektrárne, a.s., Atómová elektráreň Mochovce
Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Ocenený finalista súťaže:
Emerson Electric Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Rok 2003

Víťazi súťaže:
Palma-Tumys, a.s., Bratislava
PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Ocenení finalisti súťaže:
Rautenbach Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom
Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Rok 2002

Víťazi súťaže:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava

Ocenení finalisti súťaže:
Elas, spol. s r.o., Prievidza
Mliekospol, a.s., Nové Zámky
TAURIS NITRA spol. s r.o., Mojmírovce
PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Rok 2001

Víťazi súťaže:
Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
GiTy – Slovensko, a.s., Martin
Coca – Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany

Ocenení finalisti súťaže:
Elas, spol. s r.o., Prievidza
Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava

Rok 2000

Víťazi súťaže:
Plastcom, s.r.o., Bratislava
Slovnaft, a.s., Bratislava
Vipotest, s.r.o., Partizánske

Ocenení finalisti súťaže:
Mliekospol, a.s., Nové Zámky
Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
Coca – Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
KLF-ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto
Matador, a.s., Púchov
Topvar, a.s., Topoľčany
Slovnaft SOMEA, a.s., Bratislava
TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany