Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. a), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 64 a § 117 ods. 6 uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní vo svojom profile na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy na verejné obstarávanie 
(v súlade s uznesením vlády SR č. 810/1996)


Zákazky s nízkou hodnotou 

Výzva na predloženie ponuky Zverejnenie výzvy  Lehota predloženia ponuky
Servery a diskové pole 8.12.2021 15.12.2021 do 10 h
LOGmanager - dodávka a implementácia 11.11.2021 19.11.2021 do 10 h
Kancelárske monitory - 75 ks 26.10.2021 2.11.2021 do 8:00 h
Firewall - hardware a podpora 22.10.2021 29.10.2021 do 10:00 h
Tlačiarne 2 ks 11.10.2021 15.10.2021 do 8:00 h
Notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo 8.10.2021 15.10.2021 do 8:00 h