Deň skúšobníctva 2017

Deň skúšobníctva 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 25. apríla 2017 Deň skúšobníctva spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom v priestoroch úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Prezentácie:
Aktuálne informácie z oblasti skúšobníctva (PDF, 837,4 kB)
  (Ing. Monika Laurovičová)

Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie (PDF, 514,5 kB)
  (Ing. Viera Huková)

Aktuálne informácie z oblasti metrológie (PDF, 843,9 kB)
  (Ing. Zbyněk Schreier, CSc.)

Vplyv nových právnych predpisov na zmeny požiadaviek v oblasti:

Zmeny legislatívy v oblasti skúšobníctva (PDF, 473,5 kB)
  (Mgr. Veronika Kalužská)

Metodické postupy v oblasti skúšobníctva (PDF, 1,1 MB)
  (Bc. Marián Macko)