Úlohy programu rozvoja 2019

Úlohy programu rozvoja 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2019 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie.


Termín prihlásenia sa na jednotlivé úlohy je 31. marec 2019.


Viac informácií o úlohách Programu RSTNaM za odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2019 (PDF, 139 kB)