Úlohy Programu rozvoja 2018

Úlohy Programu rozvoja 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2018 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie.

Termín prihlásenia sa na jednotlivé úlohy je 31. marec 2018.

Viac informácií o úlohách Programu RSTNaM za odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2018 (PDF, 119 kB)