Úlohy Programu rozvoja 2016

Úlohy Programu rozvoja 2016

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor skúšobníctva na rok 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe platného metodického pokynu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie  a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva na rok 2016 nasledovné úlohy:

 

Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2016 (PDF, 333,3 kB)