Model CAF - promo video

Model CAF - promo video

Model CAF - promo video
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje zvyšovať povedomie o problematike manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého zavedenie napomáha organizácii zefektívniť svoje fungovanie. To má za následok skvalitnenie služieb a zvyšovanie dôvery občanov voči organizáciám verejnej správy. Medzi najvhodnejšie modely kvality pre verejnú správu patrí systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a nástroj komplexného manažérstva kvality – model CAF. 

ilustračný obrázok k modelu CAF
Kvalitatívne zlepšiť svoje fungovanie je v súčasnosti cieľom väčšiny organizácií verejnej správy, pričom mnohé z nich si ako spôsob na dosiahnutie tohto cieľa zvolili práve zavedenie niektorého zo systémov manažérstva kvality. Model CAF však aj napriek tomu stále nepatrí k bežne používaným nástrojom, a existuje množstvo organizácií, ktoré s modelom CAF nemajú početné skúsenosti, prípadne sa s ním stretávajú po prvý krát. Pre tieto organizácie môže byť uvedenie do problematiky náročné, preto sa Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku rozhodlo vytvoriť video, kde je model CAF vysvetlený jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.

Otázka „Čo je to model CAF?“ je tak zodpovedaná. Ide o európsky Spoločný rámec hodnotenia pre lepšiu kvalitu organizácií verejnej správy, v rámci ktorého organizácia využíva nástroj samohodnotenia, ktorý sa používa na analýzu organizácie prostredníctvom jej vedenia a zamestnancov. Vďaka zabezpečeniu slovenských titulkov je teraz video „What is CAF“ k dispozícii aj slovenskej verejnosti, ktorá sa o modeli CAF chce dozvedieť viac.