Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Názov spoločnosti:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Sídlo spoločnosti:     Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO: 35 919 001

Zoznam pracovísk (PDF, 195,7 kB)

Predmet autorizácie:  úradné meranie

Rozsah autorizácie (PDF, 193,2 kB)

Platnosť autorizácie:  do 28.05.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/001797/00805 zo dňa 16.06.2014 (PDF, 325,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/004045/01360 zo dňa 02.05.2016 (PDF, 360,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/006212/02154 zo dňa 14.07.2016 (PDF, 353,5 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/010142/02870 zo dňa 09.11.2016 (PDF, 279,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/010683/03613 zo dňa 28.11.2016 (PDF, 220,2 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/01645/2019-900/005817/2019 zo dňa 28.05.2019 (PDF, 468,6 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/00847/2020-900/001462/2020 zo dňa 04.02.2020 (PDF, 304,8 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie č. UNMS/00847/2020-900/005833/2020 zo dňa 15.05.2020 (PDF, 316,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02061/2020-900-006830/2020 zo dňa 04.06.2020 (PDF, 301 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02862/2020-900/010699/2020 zo dňa 04.09.2020 (PDF, 380,7 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/04123/2020-900/014464/2020 zo dňa 16.11.2020 (PDF, 307,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01558/2021-900/001382/2021 zo dňa 05.02.2021 (PDF, 308,5 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie č. UNMS/01558/2021-900/002906/2021 zo dňa 01.03.2021 (PDF, 306,8 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/02742/2021-900/006228/2021 zo dňa 27.04.2021 (PDF, 485,2 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie č. UNMS/04065/2021-900/012611/2021 zo dňa 25.08.2021 (PDF, 307,3 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/04338/2021-900/014069/2021 zo dňa 27.09.2021 (PDF, 309 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01070/2022-900/000817/2022 zo dňa 19.01.2022 (PDF, 308,3 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia č. UNMS/01070/2022-900/002163/2022 zo dňa 08.02.2022 (PDF, 309,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03362/2022-900/010578/2022 zo dňa 04.07.2022

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03644/2022-900/012932/2022 zo dňa 24.08.2022 (PDF, 388,9 kB)