MASECO s. r. o.

MASECO s. r. o.

Názov spoločnosti:   MASECO s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Tŕnie 174, 962 34 Tŕnie

Miesto podnikania:   Jesenského 1054/44, 960 01 Zvolen

IČO: 51 807 017

Zoznam pracovísk (PDF, 175,7 kB)

Predmet autorizácie:  úradné meranie

Rozsah autorizácie (PDF, 187,6 kB)

Platnosť autorizácie:  do 21.06.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02597/2021-900/008190/2021 zo dňa 04.06.2021 (PDF, 320 kB)