AG & E, s.r.o.

AG & E, s.r.o.

Názov spoločnosti:   AG & E, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Dúbravská cesta 9, 841 04  Bratislava

IČO: 31 388 680

Zoznam pracovísk (PDF, 179,1 kB)

Predmet autorizácie:  úradné meranie

Rozsah autorizácie (PDF, 194,7 kB)

Platnosť autorizácie:  do 17.03.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01238/2023-900/003492/2023 zo dňa 02.03.2023 (PDF, 337,4 kB)