MENERT spol. s r. o.

MENERT spol. s r. o.

Názov spoločnosti:   MENERT spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti      Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO: 17 330 165

Zoznam pracovísk (PDF, 186,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 320,2 kB)

Overovacia značka:   M20

Platnosť autorizácie:  do 26.06.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01679/2019-900/006842/2019 zo dňa 19.06.2019 (PDF, 352,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01241/2020-900/003572/2020 zo dňa 05.03.2020 (PDF, 345,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03008/2021-900/008749/2021 zo dňa 10.06.2021 (PDF, 389,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01079/2022-900/000818/2022 zo dňa 19.01.2022 (PDF, 373,7 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/02260/2022-900/004657/2022 zo dňa 21. 03. 2022 (PDF, 313,7 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie č. UNMS/02260/2022-900/006125/2022 zo dňa 12.04.2022 (PDF, 324,6 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02811/2022-900/008187/2022 zo dňa 25.05.2022 (PDF, 315,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02668/2023-900/007876/2023 zo dňa 06.06.2023 (PDF, 393,2 kB)