CHEMOSVIT STROJCHEM, s. r. o.

CHEMOSVIT STROJCHEM, s. r. o.

Názov spoločnosti:   CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Štúrová 101, 059 21 Svit

IČO: 36 459 852

Zoznam pracovísk (PDF, 177,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,3 kB)

Overovacia značka:   M74

Platnosť autorizácie:  do 26.09.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03748/2022-900/013836/2022 zo dňa 14.09.2022 (PDF, 337,4 kB)