Východoslovenská energetika Holding a.s.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Názov spoločnosti:   Východoslovenská energetika Holding a.s.

Sídlo spoločnosti      Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36 211 222

Zoznam pracovísk (PDF, 181,3 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 216,6 kB)

Overovacia značka:   M55

Platnosť autorizácie:  do 01.02.2029

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00147/2019-900 zo dňa 15.02.2019 (PDF, 332,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01456/2020-900/004088/2020 zo dňa 23.03.2020 (PDF, 298,7 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/01045/2024-900/000755/2024 zo dňa 16.01.2024 (PDF, 323 kB)