Západoslovenská energetika, a. s.

Západoslovenská energetika, a. s.

Názov spoločnosti:   Západoslovenská energetika, a.s.

Sídlo spoločnosti      Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: 35 823 551

Zoznam pracovísk (PDF, 181,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 220,4 kB)

Overovacia značka:   M50

Platnosť autorizácie:  do 17.12.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04650/2021-900/017792/2021 zo dňa 01.12.2021 (PDF, 342,4 kB)