Plynárenská metrológia, s. r. o.

Plynárenská metrológia, s. r. o.

Názov spoločnosti:   Plynárenská metrológia, s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO: 47 463 007

Zoznam pracovísk (PDF, 186 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 218,3 kB)

Overovacia značka:   M43

Platnosť autorizácie:  do 07.11.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03881/2023-900/015812/2023 zo 06.11.2023 (PDF, 355,1 kB)